Jak napisać CV – umiejętności

Jak do tej pory wspominaliśmy, celem życiorysu jest zachęcenie potencjalnego pracodawcę do zaproszenia nas na rozmowę kwalifikacyjną a w konsekwencji – zatrudnienie nas na stanowisku, o które się staramy. Oznacza to, ze nasze CV musi zawierać prawdziwe, wartościowe a przede wszystkich wymagane informacje. Wbrew opinii, że sekcja dotycząca umiejętności i zainteresowań jest nieważna, w istocie jest inaczej. Dla rekrutera przecież ważne jest wiedzieć, co możesz zrobić dla całej firmy, jakie wniesiesz wartości dodane. Aby się więc „sprzedać” musisz dobrze je opisać i pokazać, że zatrudnienie ciebie spowoduje wzrost wartości całej firmy.

 

Umiejętności

Pisząc życiorys wielu z nas korzysta z standardowych utartych sformułowań i wyrażeń. Nie jest to złe podejście, jeśli piszemy o rzeczach ogólnych. Jeśli jednak mamy pisać o sobie, swoich umiejętnościach warto zastanowić się nad formą dwa razy. Ważne, aby właśnie w tej sekcji wykazać, że nie jesteśmy przeciętni, tacy jak wszyscy. Przecież każdy z nas posiada indywidualne umiejętności, które połączone ze sobą powodują, że jesteśmy niezastąpieni. Zanim więc zaczniemy wypisywać hurtowo umiejętności, jakie posiadamy, powinniśmy poświęcić trochę czasu na poznanie siebie i zrozumienie jakie umiejętności będą przydatne na danym stanowisku pracy. Do tego celu skutecznie pomagają testy predyspozycji zawodowych. Jeśli umiejętności konieczne na danym stanowisku nie zostały opisane w ofercie pracy postaraj się znaleźć podobne ogłoszenia lub opis zawodów w katalogu zawodów i na ich podstawie określić potrzebne umiejętności. Poniżej dla ułatwienia podajemy trzy kategorie umiejętności:

  • uniwersalne – umiejętności zdobyte na innych stanowiskach lub w innej pracy, które łatwo możesz wykorzystać u przyszłego pracodawcy
  • specjalistyczne – umiejętności ściśle związane ze specyfiką zawodu
  • adaptacyjne – umiejętności, których nie można udowodnić opierając się na doświadczeniu, ponieważ odnoszą się do cech osobowości

Według powyższych kategorii powinieneś w swoim CV wymienić przynajmniej po jednej umiejętności z każdej z nich. Dla ułatwienia podpowiadamy, jakie umiejętności należą do poszczególnych kategorii:

 

Umiejętności uniwersalne:

  • interpersonalne tj. zdolności komunikacyjne, przywódcze, zarządzanie zespołem, motywowanie itp.
  • techniczne tj. obsługa komputera, znajomość oprogramowania lub bardziej konkretne, tj. naprawa sprzętu itp.
  • analityczne tj. analizy statystyczne, szybkie przetwarzanie danych lub umiejętność prowadzenia badań / ankiet itp.

Umiejętności specjalistyczne: np. prowadzenia kampanii Ad Words, obsługi wózków widłowych, spawanie metodą MIG i TIG, znajomość języka C++, itp.
Umiejętności adaptacyjne: zorganizowanie, kreatywność, punktualność, entuzjazm, uprzejmość, odpowiedzialność, pomysłowość itp.

 

Język obcy

W umiejętnościach powinno się wymieniać również znajomość języków obcych a dokładniej umiejętność posługiwania się nimi. Jeśli zatem znajmy np. język angielski w stopniu komunikatywnym warto zaznaczyć czy w piśmie i mowie jest on na tym samym poziomie. Zwracamy uwagę, że jeśli znamy język obcy w zakresie podstawowym, może to nam pomóc w znalezieniu pracy – ale nie zawsze. Nie warto wypisywać wszystkich języków, których się uczyliśmy, jeśli nie potrafimy się nimi posługiwać. Nie oznacza to, że znamy je na poziomie podstawowym.

 

Zatem pisząc swój życiowych sekcja umiejętności jest właśnie tym miejsce, które powinno się różnić w zależności od stanowiska, na jakie składamy aplikacje. Warto je solidnie przygotować, nie wymieniać umiejętności, których nie posiadamy i nie kłamać! Akurat je pracodawca będzie mógł szybko zweryfikować podczas okresu próbnego lub na accesment center.