Jak napisać CV – wykształcenie.

Wykształcenie w życiorysie jest znaczącym elementem, które powinno być dobrze zaprezentowane. Ogłoszenia o pracę wymagają zazwyczaj od kandydatów określenia ich wykształcenia. Czy warto pisać o wszystkich aspektach naszej edukacji czy wystarczą najnowsze informacje? Czy powinniśmy podawać tutaj szkolenia i kursy czy tylko uczelnie czy szkoły?

Przede wszystkim w sekcji Wykształcenie lub Edukacja powinny znaleźć się następujące elementy:

  • Data rozpoczęcia i zakończenia szkoły (format: miesiąc i rok lub sam rok) – jeśli nadaj się uczymy powinniśmy to zaznaczyć wpisując „obecnie” lub „do teraz”.
  • Pełna nazwa szkoły
  • Wydział i specjalizacja, jakie ukończyliśmy  (jeśli dotyczy)
  • Temat pracy dyplomowej (jeśli jest spójny ze stanowiskiem pracy, na jakie aplikujemy)
  • Uzyskany tytuł lub rodzaj studiów np. Magister lub studia pięcioletnie magisterskie, uzupełniające magisterskie, licencjackie, podyplomowe itd.  (jeśli dotyczy)
  • Zdobyty zawód np. czeladnik, rzemieślnik itd. (jeśli dotyczy)

Przede wszystkim trzeba pamiętać o datach rozpoczęcia i ukończenia etapu edukacji. Powinno się je podawać chronologicznie w odwróconym porządku, czyli od tej szkoły, którą ukończyliśmy niedawno. W tym wypadku na samym końcu powinna znajdować się szkoła podstawowa, jednak należy pamiętać, że jej się nie podaje chyba, że to jedyne wykształcenie, jakie posiadamy. Jeśli posiadamy wykształcenie wyższe oraz szkoła średnia nie była zbieżna ze stanowiskiem czy profilem firmy też ją nie podajemy np. posiadamy wykształcenie wyższe prawnicze i ukończyliśmy liceum ogólnokształcące wówczas podajemy jedynie wykształcenie wyższe. Natomiast, jeśli w tym samym przypadku ukończyliśmy liceum o profilu prawniczym – warto się tym pochwalić. Daty podawane w CV powinny mieć format: miesiąc, rok (np., 10.2005 – 07.2010) ponieważ jest to najlepsze przybliżenie terminu edukacji.  Osoby, które okres edukacji ukończyły bardzo dawno temu powinny podawać jedynie lata nauki (np. 1997-2002). Warto podkreślić, że nie warto pisać o szkołach, których nie ukończyliśmy, ponieważ będą one działać na nasza niekorzyść. Bardzo prawdopodobne jest, że podczas rozmowy rekrutacyjnej pracodawca będzie chciał dociec, dlaczego tak się stało. Nawet najlepsze tłumaczenie, że to nie z naszej winy będzie niewiarygodne dla przyszłego pracodawcy.

Jeśli posiadamy duże doświadczenie zawodowe powinniśmy je zaprezentować wcześniej niż wykształcenie. W pierwszej kolejności rekruter będzie zainteresowany właśnie nim a nie tym czy ukończyliśmy studia w kierunku odpowiadającym branży. Jeśli natomiast nasze doświadczenie nie jest duże, a wykształcenie pokrywa się z ofertą pracy – warto je napisać pod danymi osobowymi.  Szkolenia i kursy warto napisać w osobnym punkcie – pod koniec życiorysu.