Jak napisać CV

Dobre Curriculum Vitae ma zachęcić przyszłego pracodawcę do dokładniejszego zapoznania się z naszą osobą i przekonania, że to właśnie my jesteśmy idealnym kandydatem na dane stanowisko.

Należy również pamiętać, że CV nie jest zwykłym życiorysem, ale życiorysem zawodowym.

W Curriculum Vitae należy umieścić kolejno (chcesz dowiedzieć się jak napisać poszczególny punkt w cv- naciśnij na jego nazwę)

  • dane personalne – podajemy pełne pierwsze imię i nazwisko, nie umieszczamy tutaj posiadanych tytułów oraz skrótów. Warto podać formalny adres e-mail, który nie posiada zdrobnień i ksywek. Nie można używać firmowego adresu e-mail do celów rekrutacyjnych, ponieważ zazwyczaj korespondencja pracowników jest monitorowana. Ponadto po zmianie pracy ten adres e-mail zostaje usunięty, więc żadna wiadomość do nas nie dotrze. Bardzo ważnym elementem jest numer telefonu – większość pracodawców kontaktuje się telefonicznie z kandydatami na stanowisko.
  • zdjęcie – nie jest wymagane, dodajemy gdy pracodawca tego wymaga. Jeżeli już je dodajemy to zdjęcie musi być dobrej jakości oraz  wykonane w zakładzie fotograficznym. Niedopuszczalne jest umieszczanie prywatnych fotografii.
  • stan cywilny –nieobowiązkowe pole,
  • wykształcenie - umieszczane jest w odwrotnej kolejności chronologicznej, podajemy datę rozpoczęcia i zakończenia szkoły/uczelni – podajemy pełną nazwę bez ulicy, wydział, kierunek oraz specjalizacje. Nie umieszczamy wszystkich poziomów edukacji, darujemy sobie wypisywanie szkoły podstawowej.
  • doświadczenie zawodowe – umieszczane jest w odwrotnej kolejności chronologicznej, podajemy datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, nazwę firmy, zajmowane stanowisko oraz zakres obowiązków. Jeżeli nie posiadamy doświadczenia zawodowego warto podać odbyte staże, bądź praktyki.
  • znajomość języków obcych – podajemy stopień znajomości danego języka oraz uzyskane certyfikaty.
  • dodatkowe umiejętności, np.  prawo jazdy, obsługa komputera.
  • zainteresowania – nieobowiązkowe pole, ale warto krótko zamieścić informację o naszych zainteresowaniach.

Pisząc CV należy pamiętać, że musi być zwięzłe i na temat. Nie powinno ono być większe niż jedna strona A4 i wydrukowane. Ręcznie napisane CV można przygotować jedynie na stanowiska, na których ważny jest krój naszego pisma lub stanowisko wymaga szczególnej kreatywności – wówczas pracodawca może zainteresować się bardziej ręcznie napisanym życiorysem. Nie jest to jednak reguła.

W CV podajemy konkretne informacje, nie wolno umieszczać nieprawdziwych informacji, ponieważ prędzej czy później wyjdą one na jaw a zapytani o nie podczas rozmowy kwalifikacyjnej,  przekreślą na wstępie naszą kandydaturę i wyjdziemy na kłamców.

Obowiązkowo na dole CV trzeba umieścić klauzule o zgodzie na przetwarzanie naszych  danych osobowych do celów rekrutacji. W innym wypadku nasz potencjalny pracodawca nie ma prawa z nich korzystać – czyli np. nie może się z nami skontaktować!